Renato Matić <renatomatic@yahoo.com>,
PhD is associate professor on Sociology Department at Center for Croatian Studies University of Zagreb. Previously he was Vice Dean of Police College in Zagreb. His scientific interests resides in Sociology of Violence, Sociology of Sport, Sociology of Crime and Deviance, Sociology of Police, and General Sociology.

Prema društvu tolerancije i uvažavanja različitosti – uloga sporta
U izlaganju se raspravlja se o mogućnosti izgradnje društva s visoko stabiliziranim vrijednostima međusobne tolerancije i uvažavanja različitosti, a bez predrasuda, diskriminacije i nasilja. Postavit će se pitanje kojim mehanizmima društvo uvijek iznova obnavlja predrasude, diskriminaciju i nasilje, te kako unatoč spoznaji o potrebi za tolerancijom i uvažavanjem različitosti, te vrijednosti nisu značajno zaživjele u društvenoj praksi. Koji su neiskorišteni potencijali suvremenog društva za njihovom afirmacijom i gdje je u tome uloga sporta?