Conference program is to feature two distinctive expert panels with short presentations and moderated discussion in regards to distinct contexts and themes. First would be fairly horizontal and focused on geo-political area and related processes of transformation and development, while other more vertical in the scope of global competitive sport system and it's industry, media and institutions...
 
 #1 Sport in Transition - focuses on dynamics of sport in post-socialist realities. South East Europe is a region of radical Transformation, how does this unique environment provide opportunities for change within and through sport? 

SEE panel #1 : Ana Sršen (Croatia), Ivan Ergić (Serbia), Renato Matić (Croatia), Alexander Rakowitz (VIDC, BalkanAlpeAdriaProject) - moderator: Saška Benedičić Tomat (ISCA)

* English translation provided on request 

#2 The Sport Pyramid
- globalizing sport vs. trans-local developments. The INs and OUTs of global sport - from grassroots to elite and back from multiple perspectives. Where is the space for articulating and voicing critique and How to support instigating and supporting change?


Program konferencije sadrži dva istaknuta eksperna panela sa kratkim prezentacijama i moderiranim diskusijama obzirom na različite kontekste i teme. Prvi poprilično vodoravan i fokusiran an geo-političko područje i pripadajuće procese transformacije i razvoja, dok je drugi više vertikalan u opsegu globalnog sustava natjecateljskog sporta i njegove industrije, medija i institucija...

#1 Sport u tranziciji - fokusira se na dinamiku sporta u post-socijalističkoj realnosti. Jugo-istočna Europa je regija radikalne transformacije - kako ovaj jedinstveni okoliš daje mogućnost za promjene unutar i kroz sport? 


INT. panel #2: John Amaechi (UK), Ivan Ergić (Serbia), Piara Powar (FARE Network, int.), 
Håvard B. Øvregård (NOC, Norway) - moderators: Louise Englefield (EGLSF) & Željko Blaće (qSPORT) 

* na zahtijev moguć je i prijevod na Hrvatski

#2 Piramida Sporta - globalizacija sport nasuprot trans-lokalnih razvoja. Pristupi i isključivanja globalnog sporta - od grassroot do vrhunskog i nazad iz višestrukih perspektiva. Gdje je prostor za artikuliranje i iskazivanje kritičkih stavova, te Kako poticati i podržati promjene?
Comments