- KEYNOTES / SMJERNICE

At the very start of the Conference program and towards the end keynote speakers 
Ana Sršen (Zagreb, CROATIA), Ivan Ergić (Belgrade, SERBIA) and John Amaechi (Manchester, UK) will present statements and open up questions for panel discussions.  

The speakers will offer personal perspectives on social issues related to social aspects of sport from different sides and contexts of the sport spectrum - as elite athletes, but also activists or advocates abreast of grassroots, local, recreational and minority sport issues. Ana as one of the strongest promoters of sport for people with disabilities, Ivan as an outspoken professional football player and writer and John as a former professional elite athlete in the NBA and currently an official for the London Olympics. Their controversial, thought-provoking positions are likely to be in opposition to some of the mainstream and popular perspectives on sport.

Na samom početku konferencije i pred kraj, glavni govornici Ana Sršen (Zagreb), Ivan Ergić (Beograd) i John Amaechi (Manchester) iznest će glavne programske točke i otvoriti diskusiju za pitanja učesnika .


Govornici će  artikulirati svoja osobna stajališta o pitanjima koja se tiču društvenih aspekata sporta sa različitih stanovišta i u raznim kontekstima sportskog spektruma. Učinit će to s pozicije vrhunskih sportaša, ali i sportskih aktivista i zagovornika razvoja sporta sa  stanovišta običnih ljudi, na lokalnoj razini, s rekreativnog gledišta ili sporta u manjinskim društvenim grupama. Ana kao jedna od najodlučnijih pobornica sporta za osobe s invaliditetom, Ivan kao profesionalni nogometaš "bez dlake na jeziku", a John kao bivši profesionalni igrač u NBA'u i trenutno dužnosnik organizatora londonske Olimpijade. Njihova stajališta su kontroverzna i vrlo vjerojatno u suprotnosti s općeprihvaćenim, većinskim mišljenjima o sportu, ali potiču na razmišljanje.